CECS contribuiu para o debate público sobre o futuro da FCT